Menjački poslovi

Pored trgovine bavimo se i menjačkim poslovina na 4 lokacije u gradu i to su:


Vece Korčagina br 59 Kruševac
Vece Korčagina br. 60 Kruševac
Cara Lazara br. 90 Kruševac

Trg Kosovskih junaka br. 6G Kruševac